Thiên Long Thôn
Thiên Long Thôn tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
Valkyrie
104
Nga My
2
Caitlynt
104
Tiêu Dao
3
KingArThur
104
Tiêu Dao
4
BCS
104
Tiêu Dao
5
Zeus
103
Minh Giáo
6
QuanSip7Mau
103
Tinh Túc
7
OCS
103
Tiêu Dao
8
Athena
103
Võ Đang
9
Np
103
Thiên Sơn
10
KiraYamato
103
Thiên Long
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

15-3

[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn Nâng cấp Võ Hồn

🍁Bước 1: Mua 2 cái Ngự Dao Bàn Đến NPC Vô Nhai Tử [170:173] để cầm tinh cho Võ Hồn

🍁Bước 2 : Tiến hành thăng cấp Võ Hồn

- Cấp 1 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 1
- Cấp 2 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 2
- Cấp 3 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 3
- Cấp 4 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 4
- Cấp 5 : cần 3 cái Hồn Băng Châu cấp 5

🍁Bước 4 : Khi Võ Hồn đạt cấp 5 thì tiến hành lĩnh ngộ kỹ năng Võ Hồn + mở rộng thuộc tính ( hiệu ứng )
Tin tức khác